Home page > Aktuality > Pomoc vojáků Praze nekončí

Pomoc vojáků Praze nekončí

Autor článku: kpt. Mgr. Martina Sofie Halíková

Pomoc vojáků

Jak by se dala jedním slovem shrnout pomoc vojáků AČR Praze? Asi nejvýstižnější je slovo „všestranná“, protože vojáci naší armády jsou ochotni a připraveni pomáhat, kde je potřeba.  Žádná „práce“ jim není cizí. „Ostřílení“ bojovníci jsou tak připraveni zastat i práci pomocného zdravotnického personálu, ať už jde o výsadkáře, střelce, řidiče bojových vozidel, skladníky nebo mechaniky.

Do Prahy již minulý rok přijeli pomáhat vojáci z různých koutů naší vlasti zahrnující útvary Pozemních sil, Vzdušných sil i Agentury vojenského zdravotnictví. Co do počtu, jich nejvíce přijelo od „protiletadlovců“ ze Strakonic, dělostřelců z Jinců, chemiků z Liberce a ženistů z Bechyně.

Tito zkušení vojáci zajišťují v Ústřední vojenské nemocnici Praha – Střešovice výkon pomocných prací obslužného personálu jako je příprava stravy pro pacienty, výměna prádla, úklid a dezinfekce nemocničních prostor. Také podporují antigenní odběrové centrum. Menší, avšak neméně důležitou skupinou, jsou řidiči od výsadkářů z Chrudimi, kteří dlouhodobě pomáhají přepravovat zdravotnický materiál a tím umožňují nasadit víc zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy do provozu a umožňují např. provozovat posádku speciálního odběrového vozidla, která provádí odběry u osob v domácnostech.

Souběžně probíhá i operace „Testování“, kdy vojenští zdravotníci zařazeni v odběrových týmech pomáhají při antigenním testování v nemocnici na Bulovce a v Ústřední vojenské nemocnici Praha – Střešovice. Vojáci s kurzem CLS (Combat Life Saver) tedy absolventi rozšířeného zdravotnického kurzu první pomoci, byli nasazeni k podpoře a posílení v Antigenním odběrovém centru v Thomayerově nemocnici. Tato podpora skončila v únoru 2021.

Některé týmy už ukončili nasazení v Praze a vrátily ke svým mateřským útvarům a k běžnému plnění svých vojenských povinností. Rozhodně všichni odvedli kus dobré práce, za kterou jim určitě patří náš veliký dík. Bohužel, současná epidemiologická situace v naší zemi se nelepší a tudíž ani pomoc vojáků v Praze ještě nekončí. Proto jim všem přejeme do dalších nelehkých dnů hodně síly, ale hlavně, pevné zdraví.

V současné době je v Praze nasazeno 64 vojáků a 5 kusů vojenské techniky.

 

 

 

Nahoru