Home page > Důležité agendy

Důležité agendy

 
Agenda telefon 1 telefon 2
Finanční a ekonomické zabezpečení vojáků z povolání, státních a občanských zaměstnanců. 973 229 503

 

Finanční a ekonomické zabezpečení vojáků v aktivní záloze.

973 229 504 973 229 503

Personální zabezpečení vojáků z povolání, státních a občanských zaměstnanců. Komunikace s veřejností.

973 229 505  

Příprava občanů k obraně státu (POKOS)

Tiskový a informační důstojník

973 229 541

 

Personální zabezpečení vojáků v aktivní záloze.

973 229 506 973 229 505

Plánování výcviku vojáků v aktivní záloze.

Krizové řízení.

973 229 521 973 229 522

Ochrana utajovaných informací, spisová a archivní služba.

Podatelna.

973 229 525 973 229 528

Operační příprava státního území.

973 229 524  
Komunikační a informační systémy. 973 229 527  
Logistické a zdravotnické zabezpečení. 973 229 530
Materiální a technické zabezpečení vojáků v aktivní záloze. 973 211 054 973 295 548
Správa pohledávek na majetku státu. 973 229 534  
Obranné přípravy a zabezpečení mobilizace. 973 229 540

973 229 541

Doplňování ozbrojených sil ČR vojáky v záloze a věcnými prostředky, zprošťování mimořádné služby.

973 229 543  

Dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti, povolání vojáků v aktivní záloze na vojenská cvičení a dobrovolná vojenská cvičení.

973 229 542

973 229 544

Evidence vojáků v záloze, vydávání vojenských dokladů, kopií, duplikátů a potvrzení o vykonané vojenské službě.

973 229 546 973 229 547

 

Nahoru