Home page > O nás

O nás

Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha je vojenským správním úřadem, který v územním obvodu hlavního města Prahy vykonává státní správu a současně plní úkoly obrany státu podle zvláštních předpisů. 

Plánuje a zabezpečuje mobilizační přípravu a provádění mobilizace a tuto problematiku projednává s územními orgány státní správy a samosprávy.

Administrativně zabezpečuje proces přijímání uchazečů do služebního poměru vojáka z povolání vydáním rozhodnutí ředitele krajského vojenského velitelství o schopnosti státního občana České republiky vykonávat vojenskou činnou službu.

V bezpečnostní radě hlavního města Prahy nebo krizovém štábu hlavního města Prahy zabezpečuje úkoly plánování a nasazování sil a prostředků Armády České republiky v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému nebo k plnění úkolů Policie České republiky.

Při řešení krizových situací vytváří operační středisko pod operačním řízením rozvinutého Společného operačního centra Ministerstva obrany.

U krajského vojenského velitelství je formována pěší rota aktivních záloh, jejíž příslušníci na sebe dobrovolně převzali závazek připravovat se na svou službu v řadách Armády České republiky. Jejich příprava spočívá v absolvování vojenských cvičení.

Nadřízeným orgánem krajského vojenského velitelství je Sekce plánování schopností Ministerstva obrany.

 

Ředitelem KVV HMP je plukovník gšt. Ing. Marián MARGAI.

 

Organizační struktura KVV HMP:

- ředitel;

- velení;

- operační oddělení;

- oddělení podpory;

- oddělení obranných příprav;

- oddělení odvodního řízení (tvořeno aktivní zálohou);

- pěší rota AZ.

 

 

 

Administrátor webu: Bc. Václav Musílek, e-mail: musilekv@army.cz

Nahoru