Home page > O nás

O nás

Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha je vojenským správním úřadem, který v územním obvodu hlavního města Prahy vykonává státní správu a současně plní úkoly obrany státu podle zvláštních předpisů. 

Plánuje a zabezpečuje mobilizační přípravu a provádění mobilizace a tuto problematiku projednává s územními orgány státní správy a samosprávy.

Administrativně zabezpečuje proces přijímání uchazečů do služebního poměru vojáka z povolání vydáním rozhodnutí ředitele krajského vojenského velitelství o schopnosti státního občana České republiky vykonávat vojenskou činnou službu.

V bezpečnostní radě hlavního města Prahy nebo krizovém štábu hlavního města Prahy zabezpečuje úkoly plánování a nasazování sil a prostředků Armády České republiky v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému nebo k plnění úkolů Policie České republiky.

Při řešení krizových situací vytváří operační středisko pod operačním řízením rozvinutého Společného operačního centra Ministerstva obrany.

U krajského vojenského velitelství je formována pěší rota aktivních záloh, jejíž příslušníci na sebe dobrovolně převzali závazek připravovat se na svou službu v řadách Armády České republiky. Jejich příprava spočívá v absolvování vojenských cvičení.

Nadřízeným orgánem krajského vojenského velitelství byla do 31. 12. 2020 Sekce plánování schopností Ministerstva obrany.

Od 1. 1. 2021 je nadřízeným orgánem krajského vojenského velitelství Velitelství teritoria Tábor.

 

Ředitelem KVV HMP je plukovník gšt. Ing. Marián MARGAI.

 

Organizační struktura KVV HMP:

- ředitel;

- velení;

- operační oddělení;

- oddělení podpory;

- oddělení obranných příprav;

- oddělení odvodního řízení (tvořeno aktivní zálohou);

- pěší rota AZ.

 

 

 

Administrátor webu: Bc. Václav Musílek, e-mail: musilekv@army.cz

Nahoru