Home page > Příprava občanů k obraně státu

Příprava občanů k obraně státu

pokos

Text a foto:  Mgr. Martina Sofie Halíková, tisková a informační pracovnice KVV HMP

V rámci akreditovaného programu vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice přípravy občanů k obraně státu (POKOS) a plněním Koncepce přípravy občanů k obraně státu, kterou schválila vláda ČR, se od roku 2016 podařilo proškolit více než 2000 učitelů základních a středních škol na území České republiky.

Příprava občanů k obraně státu může výrazně zvýšit funkčnost systému obrany České republiky, ochranu obyvatel a naopak snížit ztráty na lidských životech a škody na majetku. To vše se týká situací za stavu ohrožení státu, v souvislosti se zajišťováním obrany před vnějším napadením, válečného stavu, i dalších událostí vojenského charakteru, které se týkají bezpečnostních zájmů České republiky.

Je důležité se k obraně státu průběžně a odpovědně připravovat, a to nejen z důvodu občanské povinnosti ze zákona podílet se na obraně státu. KVV hlavní město Praha ve školíci činnosti pokračuje i nadále, a proto plánuje v letošním  roce možnost zdarma provést školení v dané tématice pro učitele ZŠ a SŠ.

Termíny plánovaných školení v roce 2021:

26. 5. 2021 v 9,00 hodin, přihlášky do 12. 5. 2021;

25. 8. 2021 v 9,00 hodin, přihlášky do 11. 8. 2021;

20. 10. 2021 v 9,00 hodin, přihlášky do 6. 10. 2021.

ŠKOLENÍ BUDOU REALIZOVÁNA POKUD TO UMOŽNÍ EPIDEMICKÁ SITUACE SOUVISEJÍCÍ S VÝSKYTEM A ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ COVID-19. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Zájemci o tato bezplatná školení učitelů ZŠ a SŠ se mohou přihlásit nejpozději do 14 dní před termínem školení prostřednictvím e-mailu na adresu  kvvhmp@army.cz. nebo halikova-sofiem@army.cz  s uvedením následujících údajů:

 • titul, jméno, příjmení,
 • datum narození,
 • přesný název a adresa školy.

Účastníci školení obdrží propagační materiály a osvědčení o absolvování školení.

Konkrétní místa a časy konání školení budou upřesněny v záložce Aktuality. Bližší informace poskytne níže uvedená kontaktní osoba Mgr. Martina Sofie Halíková, tel.: 973 229 541, e-mail halikova-sofiem@army.cz

Další informace o POKOS viz odkaz níže.                                                  

POKOS na webu army.cz

 

Plánované akce POKOS v roce 2021:

 • 15. 5. 2021 - Mezinárodní vojenská střelecká soutež "REZERVA 2021" (Jince),
 • 5. 6. 2021 - Dětský den na koupališti Petynka (Praha 6),
 • 30. 9. 2021 – Branná soutěž pro základní školy HMP (předpolí obory Hvězda).

Plánované akce na veřejnosti v roce 2021:

 • 1. 4. 2021 - Beseda se žáky ZŠ Bratří Jandusů v Uhříněvsi,
 • 21. 5. 2021 – Den IZS na ZŠ Marjánka,
 • 25. 5. 2021 – Festival Fresh-Senior ve Ville Pellé,
 • 28. 5. 2021 – Den IZS na ZŠ J. A. Komenského,
 • 4. 6. 2021 – Den IZS na ZŠ a MŠ Bílá,
 • 9. 9. 2021 – Den IZS na Chodově,
 • 17. 9. 2021 – Den IZS na ZŠ Lysolaje,
 • 24. - 25. 9. 2021 - Den IZS na Výstavišti,
 • 25. 9. 2021 – Dětský den ve Vojenském technickém muzeu Lešany.

Nahoru